Buy Pass

2019 Exhibitors

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

GSMA MEMBER
SDG SUPPORTER
CARBON NEUTRAL

Stand Location

Hall 8.1 Stand 8.1A63, Hall Congress Square Stand CS20, Hall 4 Stand 4A2Ex