Volodymyr Lutchenko

Chief Technology Officer, Kyivstar

Volodymyr Lutchenko