Liu Yingshang

Deputy Chief Engineer , China Southern Power Grid

Liu  Yingshang