Haojie Zhou

COO of the Electric Power Digitalization Business Unit, Huawei

Haojie Zhou

Speaker Bio

COO of the Electric Power Digitalization Business Unit